Uprkos odluci Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske da se s odgodom plaćanja kredita izađe u susret građanima koji su pogođeni koronavirusom, banke ne gube vrijeme. Klijentima stižu elektronske obavijesti da na vrijeme isplate dug, a sa prvim u mjesecu mnogima je sa računa odbijena rata kredita. U bankama potvrđuju da su mjere preduzete i da se odlučuje o modalitetu, odnosno usaglašavanju stavova o tome ko ostvaruje prava na ovaj benefit. Rok je 9. april.

„Na našoj veb stranici je dostupan Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci kako bi ih klijenti uz minimalno kretanje i izlaganje mogli podnijeti. Nakon što klijenti u Zahtjevu navedu detaljne razloge zbog kojih je njihova kreditna sposobnost pogoršana, Banka u skladu s aktuelnim procedurama razmatra navedeni zahtjev“, navodi se u saopštenju Raiffeisen banke.

ZORAN POPOVIĆ, portparol Investiciono-razvojne banke RS

“Uveden je moratorium na otplatu zajmova koje je plasirala direktno IRB svim pravnim licima od tri mjeseca. Zatim, ta ista mogućnost je uvedena i za pravna lica koja su koristila kredite preko poslovnih banaka, s tim da je tu potrebna i saglasnost poslovne banke. Najnovija mjera se tiče olakšanja fizičkim licima”, rekao je Popović.

Prihod je temeljni elemеt na osnovu koga banka i klijent odlučuju hoće li biti moratorija i kakav će biti, pojašnjavaju u Udruženju banaka Bosne i Hercegovine.

BERISLAV KUTLE, direktor udruženja banaka BiH

“Mora se napraviti realna procjena njega i banke, od kada nema i do kada je pretpostavka, kako bi se njemu tako moratorij napravio. Kako bi banke i stranke, u ovom slučaju fizička lica, imali mogućnost da bar na neki način kreiramo da nemamo zaostataka” objasnio je Kutle.

Svi koji mogu plaćati svoje obaveze, posebno iz javnog sektora, to trebaju učiniti. Onima koji ne mogu, biće omogućeno 90 dana mirovanja bez zatezne kamate.

ILDA HALILOVIĆ, Agencija za bankarstvo FBiH

“Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti, ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt”, kazala je Halilović.

Mjere su u cilju smanjenja negativnih ekonomskih posljedica, uvjeravaju i iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Donesene su odredbe i definisani uslovi za ostvarivanje ovog prava.

AGENCIJA ZA BANKARSTVO RS

“Npr. u slučaju fizičkih lica, posmatraju se ukupni prihodi domaćinstva, odnosno ukoliko klijentu banke, odnosno mikrokreditne organizacije nisu smanjeni prihodi, ali ukupni prihodi domaćinstva su značajno smanjeni i to utiče na mogućnost izmirivanja obaveza prema banci, odnosno mikrokreditnoj organizaciji, smatra se da su ispunjeni uslovi da se klijentu odobre posebne mjere, navodi se u saopštenju Agencije.

Na bankama je da izvrše procjenu klijenata, nijedna zasad nije navela konkretno šta znači znatno, a šta neznatno umanjen prihod.