U Federaciji BiH je od 16. marta do početka aprila bez posla ostalo više od 13.000 osoba, podaci su Poreske uprave Federacije BiH.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH na osnovu prebivališta zaposlenika na dan 3. april iznosio je 520.641 osoba i u odnosu na 16. mart smanjen je za 13.842.

Poreska uprava Federacije BiH saopštila je da su poreski obveznici u periodu januar–mart uplatili 1.280.859.055 KM javnih prihoda za koje je nadležna ova uprava, što je za 67.668.784 KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Riječ je o uplati iz nadležnosti entiteta, a to je naplata direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

U saopštenju se navodi da su u periodu januar–mart naplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 889.273.844 KM, a za mart 290.550.292 KM.