Domaća zadaća specijal, na BHT1. Ova emisija prati nastavni plan i program iz fizike, matematike, biologije, hemije i geografije za učenike viših razreda osnovne škole.

Lekcije koje ste propustili možete pogledati OVDJE.

U 12:30 pogledajte:

BIOLOGIJA
Lekcija: Kožni sistem
Čas održao: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park
Lekcija za učenike 9. razreda

Na proteklim časovima smo se bavili sistemom krvotoka, a danas prelazimo na jedan novi sistem organa u našem tijelu, a to je kožni sistem. Naučit ćemo ponešto o građi kože, o njenoj funkciji, o određenim bolestima kože i o tome kako da pravilno njegujemo našu kožu. Na kraju lekcije, profesor je za vas pripremio jedan ogled koji možete jednostavno isprobati kod kuće.

GEOGRAFIJA
Lekcija: Društvena geografija – razvoj naseljenosti
Čas održao: prof. Vedran Zubić

Lekcija za učenike 6. razreda

Tokom ove školske godine ste slušali o prirodnoj geografiji i upoznali se sa: litosferom, atmosferom, hidrosferom i biosferom. Od današnje lekcije u Domaćoj zadaći, pa do kraja školske godine ćemo izučavati oblast geografije koja se zove društvena geografija. Proučavat ćemo stanovništvo ‒ geografsku disciplinu koja se zove demogeografija, upoznati se sa geografijom naselja ‒ disciplinom geografije koja odgovara na pitanje gdje stanovništvo živi, te sa ekonomskom ili privrednom geografijom ‒ disciplinom koja obuhvata sve djelatnosti kojima se ljudi bave.

MATEMATIKA
Lekcija: Zašto meni treba matematika?
Čas održao: Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

I Koordinatni sistem (Dekartov pravougli koordinatni sistem)

Svakodnevno se susrećući sa pitanjem iz naslova, odnosno „Zašto meni treba mtemtika?“ u formalnim i neformalnim razgovorima, bilo na redovnoj, instruktivnoj nastavi ili pak običnoj kafi sa prijateljima/poznanicima sam odlučio da pokušam približiti funkcionalno znanje iz matematike, odnosno praktična primjena matematičkih disciplina u svakodnevnici, a da toga nismo ni svjesni. Tako da danas radimo lekciju iz sedmog razreda pod nazivom Pravougli koordinatni sistem.

Za izračunavanje udaljenosti bilo koje dvije tačke u koordinatnom sistemu koristimo jedinstven obrazac (formulu):

Također, možemo odrediti i sredinu te duži(rastojanja, udaljenosti) između osobe A i osobe B (tačke A i tačke B) koristeći aritmetičku sredinu koordinata na sljedeći način:

pa dobijemo koordinate tačke S koja predstavlja sredinu rastojanja, odnosno:

II Triangulacija – Ravan
Počnimo prvo sa ravni (ravninom), na način da kažemo da je jedna ravan određena sa 3 tačke. Tako, svi smo gledali krimi filmove, serije i kako policija na neki nama nepoznat način locira kradljivca, ubicu. Kako oni znaju odrediti lokaciju? Lokaciju određuje telekom operater na zahtjev policije, a operater to zna na osnovu lokacije koju šalje njegov mobitel. Postavlja se pitanje na koji način se to radi?
U Zemljinoj orbiti se nalazi veći broj satelita (preko 20) i svaki od tih satelita “vidi” Zemlju pod određenim uglom. Recimo da najmanje 3 satelita vide u datom trenutku našeg bjegunca (B) i neka su to satelit S1, S2 i S3. Pa jednostavnim principom i matematičkim izračunavanjima se locira ali mi ćemo to grafičkim prikazom pojednostaviti. Dakle, svaki satelit je udaljen od bjegunca B određenu udaljenost, a što nam predstavlja poluprečnike kružnica koje vidimo na donjoj slici, pa imamo:

Sa slike vidimo da se 3 kružnice sijeku u jednoj tački, tački B koja je ujedno i geografski dužina i žirina (lokacija bjegunca B u stvarnom prostoru).

III Grafik linearne i eksponencijalne funkcije

Danas je aktuelna riječ eksponencijalni rast, a veže za trenutnu situaciju u našoj domovini, a to je Corona virus. Svakodnevno čujete na raznim dnevnicima, izvještajima, TV emisijama posvećenim corona virusu riječ eksponencijalni rast inficiranih, pa da vidimo šta je to.

Počnimo od grafika linearne funkcije i uočim na grafiku kako se ponaša broj inficirnih u nekom vremenskom interval, pa ga uporedimo sa eksponencijalnim rastom.

U počecima eksponencijalni rast je manji od linearnog rasta sve do određenog trenutka kada prelazi eksponencijalni rast linearni rast, a počinje od presječne tačke ova dva grafika, što se jasno vidi sa slike.

Upravo zbog toga nam medicinski radnici, ljudi od struke savjetuju da OSTANEMO KUĆI, da ne bi broj inficiranih bio jako velik u kraćem vremenskom intervalu.

HEMIJA
Lekcija: Kiseline
Čas održala: prof. Meliha Parla, JU OŠ Saburina

Lekcija za učenike 8. razreda

Prethodnog časa smo govorili o oksidima, naučili smo šta su to oksidi i podijeli ih na okside metala i okside nemetala. Tema današnje lekcije su kiseline. Sa kiselinama se susrećemo u svakodnevnom životu i znamo da se kiseline nalaze u citrusnom voću, a poznato nam je i da postoji želućana kiselina, sirćetna kiselina, kiseline za dezinfekciju, itd. Danas ćemo o kiselinima govoriti sa hemijskog aspekta i saznati koje su hemijske formule i nazivi za kiseline, od kojih hemijskih elementa su građene, te kakva hemijska svojstva imaju kiseline.