MATEMATIKA

Lekcija: Razlomci – vježba
Čas održao: Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 6. razreda

1/24+(33/8+11/6)-(45/12-2 5/6)=

1,2∙(21/4+11/2)=

4 1/5∙(21/7+35/6-3 1/2)-22/5=

Tata vozi automobil brzinom od 75 km na sat. Koliko kilometara će preći u 1 1/3 sata ako vozi istom brzinom?