Vlada Republike Srpske trebala bi na današnjoj sjednici da razmatra prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2020. godini, sa raspodjelom sredstava.

Na dnevnom redu je i informacija o Sporazumu o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2019. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

Planirano je da bude razmatrana poslovna politike i plan rada i poslovanja i program investicija Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske Banjaluka za ovu godinu, kao i razmatranje plana rada i poslovanja i programa investicija ovog preduzeća za period 2020-2022. godina.

Predviđeno je i da bude razmatran prijedlog plana izvođenja osnovnih geoloških istraživanja za 2020. godinu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Biće razmotren i prijedlog odluke o odobrenju isplate sredstava sa računa posebnih namjena u cilju realizacije dijela ugovora po Projektu hitne pomoći zaštite od poplava EIB br. 2010-0470, koji se odnosi na obavezu plaćanja PDV-a, u iznosu od 1.000.000 KM.

Planirano je i da bude razmotren prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 100.000 KM Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, za finansiranje rada nezavisnih međunarodnih komisija.