Ministarstvo civilnih poslova BiH je pokrenulo koordiniranje iskazivanja potreba za nabavku četiri medicinska sredstva koja su se pokazala najefikasnijim u liječenju Kovid 19.

Ministarstvo je u najkraćem roku iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta dobilo spisak potreba za lijekove Remdesivir, Hidroksi hlorkvin, Kaletra i Interferon koje je kao objedinjenu cjelinu uputilo u dalju proceduru nabavke.

Ova mogućnost je ministarstvu otvorena zahvaljujući pripremnoj fazi za potpisivanje Zajedničkog sporazuma Evropske unije o javnim nabavkama medicinskih sredstava, nakon što je Evropska komisija potvrdila prijem pisma namjere Savjeta ministara BiH i na taj način stavila BiH u ubrzanu proceduru.