Na nepristupačnim područjima općine Bosansko Grahovo trenutno su aktivna dva požara u kojima uglavnom gori trava i nisko raslinje, izjavio je načelnik Bosanskog Grahova Milorad Gligić.

Prvi požar zahvatio je planinski predio Jadovnika, na prostoru između Bosanskog Grahova i Drvara, dok je drugi aktivan na pravcu od naselja Crni Lug i Pržina prema Dinari, odnosno granici s Republikom Hrvatskom.

“Radi se o nepristupačnim terenima i nemoguće je dopremiti vozila i ljudstvo za gašenje, a dodatni problem je što je teren prema Dinari miniran”, rekao je Gligić.

Imovina mještana za sada nije ugrožena, a djelatnici šumarije dežuraju kako bi spriječili da vatrena fronta presječe jedinu putnu komunikaciju prema Dinari.

Gligić kaže kako se požar iznad naselja Zebe prema Jadovniku samo nadgleda jer se na tu lokaciju ne može izaći niti jednim vozilom.