MATEMATIKA

Lekcija: Rastavljanje polinoma na faktore I dio
Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 8. razreda.

Izvlačenje zajedničkog faktora ispred zagrade

ab + ac = a (b+c)

Prepoznavanje algebarskih identiteta

x^2-y^2=(x-y)•(x+y)

x^2-2xy+y^2=(x-y^2)=(x-y)(x-y)- potpuni kvadratni trinom