Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o posebnom režimu rada sa strankama u vezi sa državljanstvom i putnim ispravama.

Prema odluci, rad sa strankama Sektora za državljanstvo u narednom periodu definiše se tako što će stranke putem telefonskih brojeva 033/492-558, 033/492-562 i 033/492-564 moći da zatraže termin dolaska u prostorije Ministarstva zbog slučajeva koji hitno moraju da budu riješeni, a koji se odnose na niz postupaka.

Riječ je postupcima odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, izdavanja službenih putnih isprava, revizije državljanstva, preuzimanja ranije završenih rješenja o odricanju od državljanstva BiH, potvrda o oduzimanju BiH putne isprave, kao i prethodno izdate službene putne isprave.

Navedeno je da će ovlašteni službenik tokom radnog dana moći zakazati termin za stranku u periodu od 10.00 do 13.00 časova. U prostorije Ministarstva stranke ne mogu ući bez zaštitne opreme i obavezne dezinfekcije ruku, a zadržavanje u prostorijama Ministarstva treba da bude što kraće.

Ministarstvo poručuje da se navedeni režim rada odnosi isključivo na stranke koje hitno treba da riješe svoj predmet i čije ostvarivanje prava zahtijeva hitnost u postupanju.

Stranke ne mogu samoinicijativno dolaziti u prostorije Ministarstva u kojima se obavljaju poslovi Sektora za državljanstvo i putne isprave, navodi se u saopštenju.