Nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hecegovine dala saglasnost Abraham grupi o zakupu mostarskog Aluminija, očitovali su se i dioničari ovog preduzeća. Iz Abraham grupacije je poručeno kako će sa partnerima ubrzo započeti primjenu strateškog plana u cilju početka rada Aluminija u zadanom roku.

Ugovor o poslovnoj saradnji je potpisan i njime je predviđeno da će se u roku od godinu dana na posao vratiti više od 230 radnika. Za početak će novi poslodavac primiti 80 radnika, i to u roku 60 dana od potpisa ugovora.

“Prilično brz tempo, ako se budu ispoštovali dijelovi ugovora. Za radnike je obećano da će biti prosječna plaća odlična, da će se, prvenstveno, pozivati radnici koji su radili u Aluminiju”, kaže Samir Anić, član Nadzornog odbora Aluminija.

Svi ranije sporni detalji ponuđenog ugovora poput povlaštene cijene električne energije i carinske olakšice, nisu bili predmet zahtjeva Abraham grupe. Ponovno pokretanje proizvodnje planirano je u etapama, a s radom će prvo početi ljevaonica.

M.T. Abraham Grupa i njezini partneri će započeti primjenjivati strateški plan kako je navedeno u ugovoru između stranaka, sve kako bi se osigurao početak rada Aluminij d.d. Mostar u zadanom roku. Trenutačna pandemija COVID-19 virusom pred nas stavlja brojne izazove, kako ekonomske, tako i društvene. Za M.T. Abraham Grupu i njezine partnere je važno pokazati vjeru u snagu ove zemlje, te njezinu odlučnost i sposobnost da skupa premostimo te izazove, navode iz M.T. Abraham Grupe.

Pokretanje Aluminija prokomentarisao je i predsjedavajući Doma naroda rlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, inače predsjednik HDZ-a BiH, ispred čijih su se prostorija radnici svojevremeno okupljali i tražili pojašnjenja o prekidu rada Aluminija.

“Imali smo ogromno nadmudrivanje u Vladi Federacije BiH, da budem iskren, da li da to prođe, da li da čekamo prolazak koronavirusa. Ja sam insistirao da se to mora završiti. To znači da ćemo oko ljeta imati 200 novih ljudi”, kaže Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda PSBiH (HDZ BiH).

Ugovor je na snazi 15 godina i provodit će se u tri faze, uz opciju produženja za još 15 godina.

Obaveza Abraham Grupe je i iznalaženje alternativnog izvora energije ili pokretanje izgradnje elektrana za svoje potrebe u drugom razdoblju.