Hronične bolesti ne nestaju u vrijeme pandemije koronavirusa, svakodnevno podsjećaju liječnici i upozoravaju kronične bolesnike da su najrizičnija kategorija. Međutim, neki od njih ne mogu doći do osnovnog lijeka za svoju bolest, a ni do liječnika kako bi uradili pregled.

Radmila Lučić već više od dva mjeseca bezuspješno pokušava doći dio lijeka Klonazepam za svog supruga koji boluje od hronične neurološke bolesti- epilepsije. Za vrijeme čekanja lijeka, zbog prirode bolesti Radmilin muž je pao i slomio kuk, što mu je dodatno otežalo život i kretanje. Kriza zbog koronavirusa odrazila se i na pristup ljekarima.

RADMILA LUČIĆ, supruga bolesnika od epilepsije

Ne mogu da dođem nikako do neurologa da bi mi dao nekakvu zamjenu a on nema nikakvih lijekova… ja imam zaovu u Hrvatskoj koja mi je poslala tablete, tablete su došle na carinu ali mi ne daju te tablete. Ja imam i nalaz da on troši te tablete ali oni ništa od toga neće da prihvate,

Fizička lica ne mogu vršiti uvoz lijekova u Bosnu i Hercegovinu. Zakon nalaže da uvoz mogu vršiti samo ona tijela koja imaju odobrenja za uvoz, odnosno za koje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH daje dozvolu.

RTAKO KOVAČEVIĆ, portparol UIO BiH

Kada je riječ o pošiljci koja putem pošte ulazi u BiH a ukoliko je fizičko lice, praktično lice koje treba dobiti tu pošiljku a radi se o lijekovima unutar te pošiljke to u skladu sa važećim zakonskim propisima nije dozvoljeno.

Transport i trgovina sa lijekovima i protok lijekova i dalje funkcioniraju normalno, kao i sva snadbijevanja lijekovima u Bosni i Hercegovini, ističu iz Kriznog Štaba Federacije BiH.

GORAN ČERKEZ, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Moj prijedlog je da svi koji imajuu posebne potrebe za nekim lijekovima da se obrate apotekama koje će posredstvom drogerija učiniti sve da taj lijek dođe.

Iz Javne ustanove Apoteka Sarajevo kažu da postoji nestašica lijeka Klonazepam koji je namijenjen osobama koje boluju od epilepsije i bez kojeg život ovih osoba nije siguran. Navode, da je pomenuti lijek u defekturi zbog procesa obnove riješenja o registraciji lijeka.

Iz ureda Vlade FBiH ističu:

Uvidom u spisak lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini na web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nalazi se lijek : klonazepam. Obzirom da se navodi da je lijek trenutno u postupku obnove odobrenja potrebno je obratiti se Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH kako bi se započeta procedura obnove odobrenja završila što je prije moguće i kako bi lijek bio dostupan građanima u Bosni i Hercegovini.

Obratili smo se Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine no nismo dobili odgovor na naš Upit “Koliko je vremena potrebno da se završi postupak obnove odobrenja za neki lijek. I da li se na postupak obnove čeka više od dva mjeseca?