Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Alikadić najavio je izradu tenderske dokumentacije, koja će preciznije odrediti osnovne smjernice i potrebe za formiranjem jedinstvenog informatičkog sistema sporta u KS.

Na sastanku s predstavnicima Sportskog saveza KS, Alikadić je pojasnio kako bi se u sistem unosili svi podaci o sportistima, sportskim radnicima, trenerima, profesionalnim sportistima, sportskim objektima i njihovim kapacitetima. Svaki klub će biti dužan na kraju godine da unese sve podatke koji budu traženi, a nakon čega će Sportski savez KS svakom subjektu izdati potvrdu o izvršenom unosu.

Platforma će stvoriti pretpostavke da je moguće vršiti pretragu svih sportista po više osnova što sada nije slučaj. To će ujedno biti i osnova za izradu strategije sporta, jer će na ovaj način Kanton Sarajevo imati svoje podatke koji se odnose na ovaj vrlo bitan segment svakog društva – istakao je Alikadić.

Inače, Savez vrši matičnu evidenciju sportista, sportskih kadrova i objekata. Zakonska obaveza klubova je da podatke dostavljaju na obrascima koji su, po mišljenju ministra, nepregledni i obimni.

Upravo zbog ovoga je potrebno unaprijediti postojeći sistem, a i Zakon o sportu BiH propisuje kreiranje jedinstvenog informatičkog sistema koji bi objedinio sve podatke o sportu – poručio je Alikadić, saopćeno je iz Press službe KS.