Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je Naredbu o stavljanju van snage Naredbe donesene 22. marta, kojom je općinskim načelnicima i gradonačelniku bilo naloženo da radno vrijeme u općini/gradu organizuju u periodu od 9 do 13 sati, a da po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan ovog radnog vremena.

Naredba je stupila na snagu danas, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Štab je na sjednici analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzeli Štab i kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i općinski štabovi civilne zaštite na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.