Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dala je preporuku za potvrdu imenovanja Miloša Lučića kao ministra za ljudska prava i izbjeglice. Zeleno svjetlo dobio je i Nedeljko Jović za zamjenika ministra sigurnosti.

Nedeljko Jović iz Socijalističke partije, komandant jedinice Žandarmerije u Zvorniku, predložen je za zamjenika ministra sigurnosti BiH nakon što Vlado Mijatović nije prošao sigurnosnu provjeru SIPA-e zbog sporne diplome srednje škole. Članovi Komisije raspravljali su i o školovanju Miloša Lučića iz DNS-a kao kandidata za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Pojedine članove je interesovalo zašto je u srednju školu išao pet godina, a na fakultet devet. Lučić je završio Ekonomski fakultet Univerziteta za poslovne studije u Istočnom Sarajevu.

DRAGAN MEKTIĆ, član Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

Imam rezervu da smo došli u situaciju da i poziciju da za ministre postavljamo čak ljude sa privatnih fakulteta koji su vrlo diskutabilni. Nisam siguran da iza toga stoji dobar kvalitet i obrazovanje. Vidjeli smo u posljednje vrijeme više afera vezano za sticanje određenih stepena stručne spreme.

Kandidat Lučić nije odgovarao samo na pitanja o školovanju, već i o mogućem uticaju rodbinskih veza na njegovo imenovanje, odnosno da li je glavni atribut njegovog političke kompetentnosti kumstvo njegovog brata sa predsjednikom DNS-a, Nenadom Nešićem. Tražila se i poveznica koliko je sposoban da preuzme Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice s obzirom na to da dolazi sa pozicije menadžera u banci.

HALID GENJAC, Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiHGraphics text 19:09:06 / 00:00:00

Očekujem na osnovu ovog današnjeg izjašnjavanja članova komisije, obzirom da oni predstavljaju i mišljenje svojih političkih subjekata da će sutra na Predstavničkom domu biti potvrđeno imenovanje i ministra za ljudska prava i ministra sigurnosti.

Da apsurd bude veći, član Komisije za izbor pripremu izbora Vijeća ministara je Nenad Nešić predsjeednik DNS-a, a Lučić je kandidat upravo ove stranke.

IVANA KORAJLIĆ, TI BiH

Imali ste ministre koji su obavljali ministarske pozicije u nekoliko različitih resora tokom svoje karijere, preskakali iz jednog resora u drugi što apsolutno govori da nije bitno ni nekavo formalno obrazovanje ni iskustvo. To su dakle politički izabranji ljudi.

SREĆKO LATAL, politički analitičar

Čini se da ponovo imamo slučaj te situaciju da se institucije BiH na raznim nivoima popunjavaju u skladu sa političkom pripadnošću a ne sa profesionalnim kapacitetima kandidata i ako pogledamo jedno opasno usporavanje reformi u BiH u zadnjih nekoliko godina koje se može dovesti u vezi s tim.

Sve za posljedicu ima, dodaju analitičari, da ovakav pristup političkih subjekata ne vodi Bosu i Hercegovinu u reforme koje bi donijele bolji život svim njenim građanima.