Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo donio je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da donese naredbu o početku rada predškolskih i ustanova za obrazovanje odraslih, kao i autoškola na području Kantona Sarajevo.

Donesen je i Zaključak o raspodjeli zaštitne medicinske opreme i sredstva, koje su Federalna i Kantonalna uprava civilne zaštite stavili na raspolaganje Štabu.

Van snage su stavljene naredbe od 29. marta i 3. aprila, kojim je bilo zabranjeno održavanje privatnih i javnih skupova u zatvorenom prostoru za više od 20 osoba.