Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastaviće sve do okončanja vanredne situacije da finansira zdravstvene usluge za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama bez ovjeravanja zdravstvene knjižice.

Nakon toga, Fond nastavlja da finansira zdravstvene usluge za osigurana lica u svim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom.

Iz Fonda apeluju da građani, radi smanjenja gužvi i sprečavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu, ne dolaze odmah po ukidanju vanredne situacije u poslovnice Fonda radi ovjere zdravstvenih knjižica.

U saopštenju su dodali da mnoge zdravstvene ustanove imaju tehničku mogućnost da uvidom u poslovni sistem Fonda provjere da li se osiguraniku u kontinuitetu uplaćuju doprinosi, u slučaju da se desi da osiguranik kod sebe nema zdravstvenu knjižicu.

“Svaki osiguranik na internet stranici Fonda može provjeriti da li se za njega redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje”, istakli su u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da od 13. marta, s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, za sve stanovništvo finansiraju zdravstvene usluge bez ovjeravanja zdravstvenih knjižica.