Ljetni univerzitet u Tuzli biće održan i ove godine. S obzirom na okolnosti, biće organizovana online verzija aktivnosti koju Univerzitet u Tuzli održava već 25. godinu. Ne želeći prekidati tradiciju, ova visokoškolska ustanova će tokom prve sedmice juna putem zoom aplikacije za sve zainteresovane organizovati predavanja u kojima mogu čuti o različitim temama i učestvovati u njima razgovarajući sa predavačima.

U prethodne 24 godine bio je jedna od posjećenijih aktivnosti u organizaciji Univerziteta u Tuzli. To je prilika je da profesori, studenti, ali i svi drugi zainteresovani učestvuju u aktivnostima koje izlaze izvan standardnog okvira naučno-nastavnog procesa. Ove godine predavači su iz Makedonije, Slovenije, Srbije, Australije i BiH.

Prof. dr. VESNA BRATOVČIĆ, prorektorica za međuuniverzitetsku

„Imamo inženjere elektrotehnike, mašinstva, kao i ljude koji su iz područja jezika, engleskog jezika i književnosti, matematičare, iz područja specijalne edukacije i rehabilitacije. Dakle, jedan širok spektar predavanja koji se odnosi na područja tih predavača, ali i u kontekstu COVID-a i pitanja koja su bila aktuelna i prije korone i prije svjetske pandemije, ali sada nekako zahtijevaju drugačiju paradigmu, zahtijevaju drugačije odgovore”, rekla je Bratovčić.

U tom kontekstu je i predavanje prof. Nenada Glumbića iz Beograda, čije je uže područje rada autistični spektar.

„On će nam govoriti o autizmu u doba korone, dakle, izazovima i roditelja i porodica i samih osoba iz autističnog spektra i svih servisa podrške koji su se našli pred jednim izazovom kako sada dati podršku u ova jedna izazovna vremena kada nismo mogli imati socijalne kontakte, dakle, ni fizičke kontakte sa svojim korisnicima“, dodala je Bratovčić.

S obzirom na vrijeme u kojem se odvija, sve aktivnosti Ljetnjeg univerziteta u Tuzli ove godine biće online. Rektorica Univerziteta u Tuzli smatra to dobrom prilikom za učenje novih modela rada.

Prof. dr. NERMINA HADŽIGRAHIĆ, rektorica Univerziteta u Tuzli

„I to je neko novo iskustvo i pokazaće to sigurno i neke svoje dobre strane. Možda u budućnosti budemo i kombinovali ljetne univerzitete sa online prezentacijama, diskusijama i sa onim direktnim kontaktom sa učesnicima ljetnog univerziteta.“

Ljetni univerzitet biće održan od 1. do 5. juna putem Zoom aplikacije. Predavanja će za sve zainteresovane biti otvorena na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli.