Ustavni sud Crne Gore pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odluke Vlade Crne Gore da objavi spisak osoba u samoizolaciji.

Sud je većinom glasova prihvatio inicijativu Građanske alijanse i odlučio da provjeri da li je Vlada prekršila Ustavom zagarantovana građana na privatnost.

Vladino Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je 21. marta objavilo imena osoba kojima su bila izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji.

Vlada je tada saopštila da je odluka donesena pošto je utvrđeno da pojedina lica krše mjeru izlažući visokom riziku cijelu Crnu Goru kao i da je prethodno obezbijeđena dozvola Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Crnogorski premijer Duško Marković tada je rekao da je spisak lica u samoizolaciji objavljen zato što je pravo na zdravlje i život iznad prava na bezuslovnu zaštitu ličnih podataka.