Posljednja informacija je da su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme “Srebrena malina” Fikret Hodžić predati Tužilaštvu BiH.

Kada je u pitanju procedura koja sada slijedi, advokat Asim Crnalić kaže da će se u roku od 24 sata izraditi prijedlog za određivanje mjera pritvora ili puštanja na slobodu.

“Tužiteljstvo BiH je dužno u roku od 24 sata izraditi prijedlog za određivanje mjera zabrane ili pritvora ili pustiti osumnjičene na slobodu. Kada se donese rješenje o tom prijedlogu odbrana ili Tužiteljstvo ima pravo žalbe, a Vijeće suda je dužno u roku od 48 sati odlučiti o toj žalbi”, rekao je Crnalić.

Kada su u pitanju pretpostavke za pravično suđenje, advokat smatra da tih pretpostavki nema.

“Nema pretpostavki za pravično suđenje. Za sada je tako da su osumnjičeni javno osuđeni i meni kao branitelju to nije pravedno”, istakao je Crnalić

Kada je u pitanju imunitet premijera Novalića u ovom slučaju, Crnalić ističe da imuniteta ne može biti.

“Funkcioneri izvršne vlasti imaju imunitet od građanske odgovornosti, ali nemaju od krivične odgovornosti. Prema moj stajalištu nema imunitet”, dodaje advokat.