Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas će razmatrati šest izvještaja institucija koje su nakon provedene finansijske revizije za 2018. godinu, dobile mišljenje s rezervom ili za finansijske izvještaje ili za usklađenost sa zakonima, ili za obje ove komponente finansijske revizije.

Organizovanje saslušanja za institucije čiji rad je ocjenjen negativnom ocjenom ili mišljenjem s rezervom od uredâ za reviziju, jedna je od mogućnosti i daljih koraka djelovanja parlamentarnih komisija po ovom pitanju koja se, nažalost, rijetko koristi, navode Centri civilnih inicijativa (CCI).

Na prvom javnom saslušanju, organizovanom u ovoj godini pred Komisijom za finansije i budžet
Predstavničkog doma PSBiH, naći će se izvještaji – Ministarstva vanjskih
poslova BiH; Ministarstva odbrane BiH; Službe za poslove sa strancima BiH; Instituta za
akreditovanje BiH; Direkcije za evropske integracije BiH; Jedinice za realizaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

“Na sjednicu će biti pozvani i predstavnici institucija kako bi odgovarali na pitanja članova komisije. Saslušanja se odnose na revizorske izvještaje iz 2018. godine. Revizorski izvještaji za 2017. godinu, među kojima su četiri izvještaja s ocjenom mišljenje s rezervom, bit će tek primljeni k’znanju, bez organizovanja javnih saslušanja i mogućnosti izricanja sankcija odgovornima”, navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, dok Parlamentarna skupština BiH, barem koristi mogućnost i realizuje svoju ulogu u kontroli utroška javnih sredstava, Odbor za reviziju pri Narodnoj skupštini RS-a nema praksu pozivanja na saslušanje odgovornih, iako mu je to obaveza iz Poslovnika o radu, Smjernica i Zakona o reviziji.

Ipak, kako navode iz CCI, određene naznake poboljšanja se osjete u novom sazivu Odbora za
reviziju NSRS, pa je krajem 2019. godine održana sjednica na kojoj je razmotreno devet negativnih izvještaja, uz prisustvo predstavnika revidiranih institucija.

“Posebno zabrinjava situacija u Parlamentu FBiH, koji ne samo da ne koristi ovu mogućnost, već čak više od dvije godine nema formiranu komisiju odgovornu za reviziju, u čijoj nadležnosti je organizovanje saslušanja.Zbog svega navedenog, potrebno je čim prije, ne samo formalno formirati nedostajuću komisiju (pri Parlamentu FBiH) i zakazivati sjednice parlamenta i komisija, nego iskorititi puni potencijal i ulogu koje paralmentarne komisije imaju pri kontroli utroška javnih sredstava, kao što su saslušanja odgovornih, pa čak i predlaganje sankcija”, navodi se.

U suprotnom, smatraju u CCI, “umjesto kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja javnog novca od javnih institucija i pokretanje pitanja odgovornosti – javne, političke, disciplinske, moralne, te sankcionisanja neodgovornog ponašanja, propusta, nedostataka, dodatno se proširuje prostor za nekažnjeno kršenje zakona i korupciju”.