Gost Jutra za sve bio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH. Sa gostom smo govorili o posljedicama koje trpi ekonomija BiH, pomoći kompanijama, podsticaji domaćoj privredi, te spašavanju radnih mjesta.

Jašarspahić je govorio o najboljem potezu koje bh. vlasti mogu uraditi za domaće privrednkike je prefernijal domaćeg.

Naime od 1. juna primjenjuje se odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u procentu od 30 posto radi suzbijanja posljedica pandemije koronavirusa na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Odluku je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 29. maja ove godine.

Na ovaj način pomaže se domaćim kompanijama u dobijanju poslova u postupcima javnih nabavki i, kako je to Novalić naglasio, podstiče domaća privreda i osigurava značajna pomoć u spašavanju velikog broja radnih mjesta, te osigurava spašavanje i održavanje privrede u Bosni i Hercegovini.

Također, na ovaj način se ublažavaju neželjene posljedice za domaću privredu i motiviraju domaći ponuđači da svoje robe, usluge i radove nude na tržištu ohrabreni činjenicom da u ovim vremenima imaju povlašten status.

Prema odluci, prilikom obračuna cijena ponuda, ugovorno tijelo je obavezno umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30 posto u postupcima javnih nabavki u narednih godinu.

Ovu značajnu mjeru za domaću privredu prethodno su usaglasili predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijer Federacije BiH i predsjednik Vlade Republike Srpske.

Odluka je donesena iako je Agencija za javne nabavke BiH ranije imala stav da “nema osnova za postupanje po podnesenoj inicijativi”.