Prijedlog novog Poslovnika izazvao je buru u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dok opozicija smatra da je novi Poslovnik klasično gušenje demokratije, poslanici vladajuće većine odbacuje optužbe ističući da se njime vraća kultura dijaloga i dostojanstvo u republičkom parlamentu.

Uvrede, međusobne optužbe, rijaliti u skupštinskim klupama neće više biti dozvoljen primjenom novog Poslovnika. Poslanici vladajuće većine u republičkom parlamentu ističu da se njime uvodi red i ostavlja prostor samo za argumentovane rasprave, bez udaljavanja od dnevnog reda.

SRĐAN MAZALICA, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS

„Imali smo priliku da vidimo da su poslanici sve manje čitali materijale i sve manje diskutovali o zakonima , da su se bavili svim i svačim. Ako građani imaju loše mišljenje, a imaju o našem radu, kako ozbiljno da shvate to što mi donosimo.“

KOSTADIN VASIĆ, poslanik Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini RS

„Što se tiče sankcija one nisu obavezne, već su alternativne i moguće. Onaj ko se bude pridržavao neće imati problem ni sa kaznama ni sa rukovodstvom NSRS.“

Opoziciji je sporno što je skraćeno vrijeme za diskusije i replike, što nema replike na repliku i što se ne smiju spominjati osobe koje nisu prisutne u skupštinskoj sali. Za nepostovanje dnevnog reda i kršenje Poslovnika predviđene su novčane kazne za poslanike, oduzimanje riječi i udaljavanje iz skupštinske sale od strane skupštinskog rukovodstva. Predloženi su brojni amandmani.

PERICA BUNDALO, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS

„Uvođenje u Poslovnik Odbora za praćenje javnih medija čiji je osnivač Republika. Ne možemo podržati odredbu u Poslovniku koja predviđa da se o nekim tačkama odlučuje bez razmatranja. „

MILADIN STANIĆ, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS

„Vama je važno samo da ućute poslanici opozicije , a da poslanici pozicije ne moraju biti prisutni, jer 60 odsto dolazi sa javnih radnih mjesta. To je sukob interesa, što to nema u Poslovniku.“

Radom rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske nisu zadovoljni poslanici ne samo opozicije, već i većine poslanika pozicije. Primjedba je što 90 odsto diskusija u republičkom parlamentu nema veze sa tačkom dnevnog reda.

DUŠKO IVIĆ, poslanik DNS-a u Narodnoj skupštini RS

„Rukovodstvo Skupštine je problem jer nije poštovalo poslovnik i ovo je fejslift mala promjena Poslovnika koja neće donijeti ništa dobro ako ga rukovodstvo paralmenta ne bude poštovalo.“

NEBOJŠA VUKANOVIĆ, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS

„Mi smo došli ovdje da razgovaramo. Ne dozvoljavate da se vodi bilo kakva diskusija. Vi ste primijenili novi Poslovnik i prije nego što je usvojen“

Opozicija je zatražila da se članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedniku Republike i Vlade ograniči vrijeme izlaganja na 30 minuta i da Vlada Republike Srpske jednom godišnje podnese izvještaj o radu Narodnoj skupštini.

Prije rasprave o Poslovniku poslanici su raspavljali o Zakonu o zaštiti životne sredine,koji je usklađen sa direktivama EU, te su se čula mišljenja da uslovi za izdavanje dozvola trebaju biti što strožiji.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o faktoringu.

Skupština je juče razmotrila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji se donosi da bi se precizirala i naglasila uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, te da se urede dužnosti tih jedinica za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada i uređivanja načina sakupljanja svih vrsta otpada.

Poslanici vlasti i opozicije su tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda potencirali i rješavanje problema korištenja, odlaganja i reciklaže plastične ambalaže u Republici Srpskoj. Oni su ocijenili da je u pogledu upravljanja otpadom stanje bolje na terenu nakon osnivanja brojnih regionalnih ekoloških deponija koje su popravile ambijent u određenim sredinama Republike Srpske.