Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je da je u skladu sa svojim nadležnostima izdalo dozvolu za uvoz neopasnog otpada, nakon što je objavljena informacija da je kompanija Krom reciklaža d.o.o. Drvar odložila otpad u krugu bivše firme Borac u Bosanskom Grahovu.

Iz te institucije navode da je operater Krom reciklaža d.o.o. Drvar bio obavezan da neopasni otpad, odnosno sirovinu, odveze u kompaniju u kojoj bi odmah bila reciklirana, odnosno proizvedena sirovina ili gotov proizvod koji će biti plasiran na domaće ili inozemno tržište.

Ta kompanija je, u procesu dobivanja dozvole, dostavila kompletnu dokumentaciju koja je propisana zakonom i uključuje potpisanu i ovjerenu izjavu da će uvezeni otpad biti korišten za reciklažu, te da neće biti odlagan nigdje na području Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma napominju da je Kanton 10 kompaniji Krom reciklaža d.o.o. Drvar izdao dozvolu za upravljanje otpadom, te da su nadležno kantonalno ministarstvo i inspekcija dužni da vrše kontrolu odlaganja otpada.

Resorno ministarstvo je odmah prema saznanju iz medija obavijestilo Federalnu upravu za inspekcijske poslove i zatražilo da hitno reaguje i utvrdi da li je riječ o opasnom ili neopasnom otpadu, te da li je otpad lagerovan u skladu sa zakonom, saopšteno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Mještani Grahova blokirali saobraćajnicu zbog otpada iz Italije

Mještani Bosanskog Grahova danas su na dva sata blokirali magistralnu saobraćajnicu koja povezuje tu opštinu sa Drvarom i Livnom.

Prema riječima opštinskog načelnika Milorada Gligića, mještani su saobraćajnicu blokirali od 12 do 14 časova zbog informacije da su tri šlepera nepoznatog otpada istovarena u krugu bivše fabrike Borac u Bosanskom Grahovu, te je jedan dio tog otpada završio i na lokalnom odlagalištu otpada.

Načelnik Gligić je rekao kako se, prema informacijama kojima je dobio od ljudi koji su bili na mjestu događaja, uglavnom radi o 200 tona tekstila koji je dovezen iz Italije.

“Opštinske vlasti o tome uopšte nisu informisane, a nakon što se saznalo za ovo je sam upoznao nadležne kantonalne institucije. Imam informaciju da MUP Kantona 10 sprovodi istragu u vezi ovog događaja, te da su pokrenute određene istrage protiv suvlasnika objekta bivše fabrike Borac gdje je istovaren otpad”, rekao je Gligić.