Grčka je prebacila 25 maloljetnih migranata iz prepunih kampova u Portugaliju u sklopu programa relokacije u zemlje EU.

Dječaci koji imaju između 15 i 17 godina živjeli su u izbjegličkim kampovima na ostrvima u Grčkoj. Nemaju nikakve rodbine u Evropi.

“Evropa ispunjava svoju dužnost prema onima kojima su pomoć i zaštita najpotrebniji”, naglasila je specijalni sekretar za maloljetnike bez staratelja u grčkom Ministarstvu za migracije Irene Agapidaki.

Druga grupa od dvadeset i petoro djece trebalo bi da sutra iz Atine otputuje u Finsku.

Više stotina hiljada migranata i izbjeglica koji bježe od sukoba i siromaštva koristili su 2015. godine i 2016. godine Grčku kao polaznu tačku ka evropskim državama.

EU je 2016. godine postigla dogovor sa Turskom da se obustavi priliv migranata, zbog čega je veliki broj njih ostao blokiran u Grčkoj.

Najmanje 5.200 migrantske djece iz Sirije, Avganistana, Iraka i Afrike trenutno živi u Grčkoj i današnji transfer dio je dobrovoljnog plana za preseljenje maloljetnika iz kampova u druge evropske države usljed zabrinutosti zbog uticaja koronavirusa na ugrožene grupacije.