Opštinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Sulejmana Brkića (54) zbog postojanja osnovane sumnje da je kao ministar unutrašnjih poslova u Vladi Tuzlanskog kantona počinio produženo krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Postoji osnovana sumnja da je Brkić, svjestan da koristi svoj službeni i uticajni položaj ministra u MUP-u TK, od avgusta 2019. do februara 2020. godine, više puta protivzakonito posredovao i uticao na tadašnjeg direktora, a kasnije i v.d direktora Uprave policije TK, da izvrše službene radnje koje ne bi smjeli izvršiti, vezano za interno preraspoređivanje većeg broja višerangiranih policijskih službenika u MUP-u TK, iako je znao da, u skladu sa zakonima o unutrašnjim poslovima i o policijskim službenicima TK, Uprava policije ima operativnu samostalnost i da isključivo direktor Uprave odlučuje o radnim pravima policijskih službenika. Takve zahtjeve su i tadašnji direktor i v.d direktor odbili, budući da su izlazili van ovlaštenja ministra i suprotni su propisima o internom raspoređivanju službenika u policijskom organu.

Takođe, optužen je da je u maju 2020. godine uputio Vladi TK prijedlog za imenovanje kandidata za novog direktora Uprave policije TK iako je znao da ne zadovoljava uslove u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima TK, jer mu u mandatnom periodu prestaje radni odnos po sili zakona zbog uslova za starosnu penziju. Bez obzira na takva saznanja, nastavio je insistirati na imenovanju ovog kandidata za direktora, te je kao ovlašteni predlagač na vanrednoj sjedici Vlade TK obrazložio svoj pismeni prijedlog i zatajio članovima Vlade da predloženi kandidat ne ispunjava eliminatorni zakonski kriterijum. Održavajući članove Vlade u zabludi, jer su imenovali takvog kandidata za direktora Uprave, toj osobi je pribavio korist u vidu imenovanja, kao i u vidu veće plate i doprinosa na platu.

Opštinski sud Tuzla je u tom predmetu zakazao ročište za izjašnjenje o krivici 4. avgusta ove godine, saopšteno je iz Kantonalog suda TK-a.