Njemačka željeznička kompanija “Dojče Ban” naručila je 30 novih brzih vozova od industrijskog konglomerata Simensa za oko milijardu evra.

Iz kompanije su danas objavili da će novi vozovi početi sa radom od 2022, prvobitno između naseljenog zapadnog regiona Sjeverna Rajna-Vestfalija i Minhena.

Kompanija je saopštila da naredba znači da će se njena flota na dugim relacijama povećati za 20 odsto u narednim godinama, a takođe postoji i mogućnost za kupovinu još 60 brzih vozova.

“Dojče Ban” je smanjio cijene karata za duže relacije na početku godine kada je vlada Njemačke smanjila porez na dodatnu vrijednost na vozne karte u okviru paketa mjera usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena.

Vlada je 1. jula smanjila stopu PDV-a na šest mjeseci, kao dio stimulativnog paketa za jačanje ekonomije nakon gašenja korona virusa što je rezultiralo dodatnim smanjenjem cijena karata.