BiH

Zdravstvena zaštita građana Mostara

Porodični ljekari u Mostaru pacijente upućuju u obje bolnice bez obzira na priče o etničkoj podijeljenosti. O nedoumicama građana gdje se mogu liječiti detaljnije u prilogu Monike Ćubele.

BiH

Monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Univerzitetu u Zenici 1,45 miliona maraka za konačnu finalizaciju projekta uspostave “Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona” na Institutu “Kemal Kapetanović”.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine - Sva prava pridržana