23 radnika firme “BC Metal”, koja se nalazi u banjalučkoj Poslovnoj zoni “Incel”, otrovani su teškim metalima. Vanredni ljekarski pregledi kojima su podvrgnuti otkrili su da u krvi imaju olova, cinka i žive u dosta većim količinama od dozvoljenih.

“BC Metal” je firma na čijoj je lokaciji, između ostalog, pronađena i najveća koncentracija piralena, ali analize nemaju veze sa ovim uljem.

Šestoro radnika koji nisu kontaminirani su bili kancelarijski radnici. Svi terenski radnici su zaraženi teški metalima.

Ljekarski pregledi zaposlenih u krugu “Incela” biće nastavljeni i u narednom periodu.