Na lokalitetu bivšeg logora Kamenica u Opštini Drvar obilježena je 28. godišnjica od formiranja ovog logora kroz koji je od 1992. do 1995. godine prošlo više od 300 Bošnjaka i Hrvata.

Logor Kamenica je samo jedan od 657 logora u Bosni i Hercegovini u kojima su logoraši držani u nehumanim uslovima i gdje su preživljavali razne oblike zlostavljanja.

Zgrada je nekad bila Dom kulture u čijem se sastavu nalazila i osnovna škola. 1992. godine je pretvoren u logor, a do 1995. kroz njega je prošlo više od 300 logoraša, žena i muškaraca, s područja Bosanskog Petrovca, Ključa, Sanskog Mosta, Kulen Vakufa, Kupresa, Bosanske Krupe. Pedeset logoraša iz ovog logora je ubijeno na više mjesta, među kojima i jedna trudnica.

I danas su bivši logoraši zatražili usvajanje Zakona o pravima žrtava torture kako bi se barem djelimično izmirio dug koji država ima prema logorašima.