Redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, jedan od vodećih filozofa i mislilaca na Balkanu i šire u Evropi akademik Abdulah Šarčević dobitnik je Svjetske nagrade za humanizam za 2021. godinu kojom Ohridska akademija za humanizam slavi ime Sv. Klimenta na svim svjetskim meridijanima, saopćeno je iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Profesor Šarčević je petnaesti po redu dobitnik tog jedinstvenog priznanja.

„ Iznimno sam počašćen što je Ohridska akademija za humanizam uvrstila moje ime u ovu nagradu ogromnog prestiža, koja je do sada bila dodijeljena ličnostima koje su ostavile dubok trag u svjetskoj povijesti humanizma. S velikom radošću vam potvrđujem svoj dolazak u Ohrid na prijem ovog visokog priznanja“, napisao je profesor Abdulah Šarčević u pismu upućenom predsjedniku internacionalnog žirija ambasadoru Jordanu Plevnešu.

Ceremonija dodjele nagrade bit će održana 18. januara, uoči praznika Bogojavljanje, u kući Uranija Makedonske akademije nauka i umjetnosti (MANU).

Prigodni govor u čast Šarčevića održat će Jordan Plevneš i akademik Georgi Stardelov, zato što je početak Šarčevićeve univerzitetske karijere vezan za Filozofski fakultet u Skoplju, nakon čega produžava rad u Sarajevu, Zagrebu i na više evropskih i američkih univerziteta.

Šarčeviću će nagradu uručiti gradonačelnik grada Ohrida Konstantin Georgieski i na međunarodnom skupu, gdje će biti predstavnici i gradonačelnici pobratimljenih evropskih gradova sa gradom Ohridom te drugih gradova pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Sljedećeg dana, 19. januara bit će održana Međunarodna online konferencija “Ohridska škola humanizma od srednjeg vijeka do danas u Evropi i svijetu”.