Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (ARS BiH, MLJPI) podržava i pridružuje se pokretu #nisamtrazila, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prepoznavanja seksualnog nasilja, pružanja neophodne podrške žrtvama i adekvatnog kažnjavanja počinitelja.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (ARS BiH, MLJPI) oštro osuđuje sve oblike diskriminacije na osnovu spola, a posebno one koji se tiču seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, kao krivičnog djela koje zahtjeva najoštriju kaznu. ARS BiH,MLJPI podržava i pridružuje se pokretu #nisamtrazila, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prepoznavanja seksualnog nasilja, pružanja neophodne podrške žrtvama i adekvatnog kažnjavanja počinitelja.

ARS BiH podsjeća da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (ZORS) definiše seksualno uznemiravanje kao svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Dodaju kako član 13. ovog Zakona definiše i obavezu poslodavca da preduzme efikasne mjere u cilju sprječavanja uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije po osnovu spola u radu i radnim odnosima, te naglašava da poslodavac ne smije preduzimati nikakve mjere prema zaposleniku/ci zbog činjenice da se on/ona žalio/la na uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i diskriminaciju po osnovu spola.

Izrada politike za sprečavanje seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola je i obaveza prema brojnim međunarodnim dokumentima, konvencijama, direktivama i rezolucijama UN, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta.

S tim u vezi, ARS BiH, MLJPI kontinuirano prati stanje u ovoj oblasti i provodi različite aktivnosti kako bi ukazala na probleme diskriminacije na osnovu spola. U proteklih deset godina provedeno je više istraživanja i edukacija s ciljem prepoznavanja i prevencije seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola. Izrađen je Vodič za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BIH.

Vodič je usvojilo Vijeće ministara BiH sredinom oktobra 2019. godine i zadužilo sve institucije da imenuju savjetnike/ce te donesu odluke o nultoj toleranciji prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola. Cilj je pružiti pomoć potencijalnim akterima u postupku efikasne prevencije i zaštite od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BIH: poslodavcima, zaposlenicima, žrtvama, kao i disciplinskim komisijama koje se formiraju u ovim slučajevima.

Do 19. januaraje 41 institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine imenovala savjetnika/cu za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu i donijela odluku o nultoj toleranciji za seksualno uznemiravanje. U saradnji sa Agencijom za državnu službu BIH, organizovana je obuka za imenovane savjetnike/ce za prevenciju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, koja je održana 16. i 17. decembra 2020. godine, navodi u saopćenju ARS BIH.