Agencija za statistiku BiH od danas počinje sprovođenje šestog kruga ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u zemlji, kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Ažuriranje će se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji, uključujući upitnik, koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Upitnik sadrži osnovna pitanja o licima i statusu objekta prema nastanjenosti, a ažuriranje se radi kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.

Svrha ove aktivnosti je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima, što će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

“Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetniji rad statističkih institucija u zemlji”, pojasnili su iz Agencije.

U saopštenju se navodi da će ažuriranje okvira uzorka obezbijediti visok kvalitet statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, uporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u BiH, te omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja sa EU standardima u statistici.

Ažuriranje će provoditi obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

Radi zaštite zdravlja anketara i ispitanika, anketari će se pridržavati svih preporučenih epidemioloških mjera, prvenstveno obaveznog nošenja zaštitnih maski i preporučene fizičke distance.

“Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u statističke svrhe”, naglašava se u saopštenju.