Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, nastavlja anketiranje građana za potrebe ažuriranja glavnog okvira uzorka, sa krajnjim ciljem povećanja obima i kvaliteta statističkih podataka u BiH i njihovog daljeg usklađivanja sa EU standardima.

Ažuriranje će biti vršeno popisivanjem domaćinstava u izabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH, saopšteno je iz Agencije.

Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično. Ažuriranje će biti rađeno kvartalno i predviđeno je u trajanju od ukupno tri godine sa već definisanom strukturom i brojem popisnih krugova.

Ovaj proces sprovodiće obučeni anketari i kontrolori koji će sa sobom imati odgovarajuće akreditacije.

Iz Agencije napominju da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, ukoliko nije moguće održavati propisanu distancu od dva metra, s ciljem zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.

Agencija za statistiku BiH poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će prikupljeni podaci biti korišteni isključivo za statističke svrhe, navodi se u saopštenju.