Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je da su danas istekle mjere iz 308 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori.

Od početka epidemije do juče za 25.869 lica istekao je period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Ajdinović kaže da je Inspektorat Republike Srpske dostavio podatke o 62 lica kojim su sanitarni inspektori tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 274 vozača koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

Inspektorat Brčko Distrikta dostavio je podatke za tri lica kojima je juče izdato rješenja o izolaciji, a koja imaju prebivalište na području FBiH.

Ajdinović je naveo da su od početka epidemije do juče federalni sanitarni inspektori na graničnim prelazima izdali 32.059 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor, ograničenom kretanju i izolaciji na period od 14 dana.

Tokom jučerašnjeg dana izdali su 540 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor, odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 326 rješenja o izolaciji, 147 rješenja za vozače, te 27 rješenja za pogranične i 40 za prekogranične radnike, navodi se u saopštenju.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je od početka primjene mjera obuhvaćeno 3.560 državljana Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u Bosnu i Hercegovinu ušli preko graničnih prelaza koji se nalaze na području Federacije BiH, te su spiskovi s imenima, prezimenima i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na dalje postupanje.

Isto vrijedi i za 357 bh. državljana s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni nadležnom inspektoratu.

Iz Uprave podsjećaju da su od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana Bosne i Hercegovine 15. marta, federalni inspektori iz svih deset inspektorata raspoređeni na 14 graničnih prelaza Bosne i Hercegovine na području Federacije BiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika.