Na graničnim prelazima u Federaciji BiH /FBiH/ 86 federalnih inspektora izdalo je 17.680 rješenja o četrnaestodnevnoj izolaciji, saopštio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Ajdinović je naveo da je od nedjelje, 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektora u tri smjene vrše dvadesetčetvoročasovnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u FBiH.

Iz Federalne uprave je saopšteno da su, osim graničnog prelaza Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere postavljene i na prelazima Izačić, Bijača, Orašje i Kamensko.

“Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.829 lica – državljana BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi sa imenima, prezimenima i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Srpske na dalje postupanje i sprovođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 164 lica – državljana BiH sa prebivalištem u Brčkom, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu distrikta”, navodi se u saopštenju.

Kantonalni policijski organi svakodnevno kontrolišu lica kojima su federalni sanitarni inspektori izdali rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sada dostavljene ukupno 242 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica, a protiv 58 lica biće pokrenuti prekršajni postupci.

“Danas ističu mjere izolacije za 130 rješenja koja su izdali federalni inspektori, te 92 rješenja izdatih od kantonalnih sanitarnih inspektora na graničnom prelazu aerodrom Tuzla, čime za ukupno 662 lica prestaje period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana”, objasnio je Ajdinović.

U vezi sa kontrolom formiranja i kretanja cijena u FBiH, Ajdinović je rekao da je dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 81 redovnu i 86 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih su izrečena 75 prekršajna naloga od 160.450 KM.

“Kod 86 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, istakao je Ajdinović.

On je izrazio zahvalnost inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 časa dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije u FBiH.

Ajdinović je zahvalio i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i drugim organima i institucijama sa kojima Federalna uprava za inspekcijske poslove blisko sarađuje na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH