FUIZP vrši nadzor nad 14 GP, izjavio je član Federalnog štaba civilne zaštite i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović. Određene korekcije su stupile na snagu sa jučerašnjim danom. Nova naredba podrazumijeva da se svim građanima BiH koji ulaze u zemlju se izriče mjera kućne izolacije. U 24h je izdato 10 puta više rješenja o samoiziolaciji nego prethodnog dana.

Jučerašnjom naredbom je određeno da više nema obaveze karantina, nego kučne izolacije, samim tim se šatorski prostori rasformiravaju i nema više prostora za zadržavanje građana u njima.

“Sva procedura o izolaciji se vratila Federalnoj upravi za innspekcijske poslove. Svaki građanin biće kontrolisan od federalnog sanitarnog inspektora i sačekaće da inspektor izrekne rješenje o ograničenom kretanju, odnosno zdravstvenom nadzoru”, istakao je Ajdinović.

Izuzetak su vozači u međunarodnom transportu, te mašinovođe, oni građani koji žive u pograničnom pojasu.

“Imamo slučajeva da građani moraju preći svaki dan granicu sa Hrvatskom na primjer jer rade u Hrvatskoj, a žive u BiH”, napomenuo je Ajdinović.

Samo u jučerašnjem danu, odnosno u 24 časa, izdato je 10 puta više rješenja nego prethodnog dana. Ajdinović je napomenuo da oni koji dobiju rješenje o samoizolaciji moraju striktno da ga se pridržavaju, kao i da provode najstrožije mjere u kućnoj izolaciji kako ne bi zarazili svoje ukućane.