Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove iznio je najnovije podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 17. aprilom 2020. godine. Istakao je da je u posljednja 24 sata u šatore na graničnim prelazima upućeno 20 osoba.

FUIP nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja novog koronavirusa u Federaciji BiH u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH i FBiH. Od 15. marta 2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH.

“Zaključno s danom 17. aprilom 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prelazima izdali su ukupno 25.869 rješenja o stavljanju osoba pod zdravstveni nadzor na period od 14 dana. Za kategorije osoba koje su izuzete iz naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 10. aprila 2020. godine, vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, na dan 17. aprila 2020. godine federalni sanitarni inspektori na graničnim prelazima izdali su 241 rješenja o mjerama izolacije“, navodi Ajdinović.

Od donošenja naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prelazima, a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 473 lica u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

“Promet putnika je neznatno povećan u odnosu na prethodni dan, te je 17. aprila 2020. godine nakon izvršene sanitarne kontrole u šatore upućeno 20 osoba s prebivalištem u FBiH“, istakao je Ajdinović.

Od početka primjene naredbe, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi s podacima za 55 lica, kao i za šest lica s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno ukupno 3.145 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prelaza koji se nalaze na području FBiH, te su spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 315 lica državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke za ukupno 317 lica s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prelaza na području RS, a koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

“Danas ističu mjere iz 755 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 20.087 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana“, kaže direktor FUIP-a.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata.

“Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno deset prekršaja, što podrazumijeva podnošenje deset prekršajnih naloga u iznosu od 15.750 KM. Kod dva subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje odluke Vlade FBiH“, naglašava Ajdinović.

U periodu od 15. marta do 18. aprila 2020. godine, izvršeno je 238 inspekcijskih nadzora, te 179 kontrolnih nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima.

“Utvrđeno je ukupno 262 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 262 prekršajna naloga u iznosu od 416.950 KM. Kod 179 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, zaključio je Ajdinović.