Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine postala je bogatija za još jednu važnu članicu. Riječ je o Biblioteci Akademije likovnih umjetnosti, članici Sarajevskog univerziteta, temeljnoj bh. visokoškolskoj ustanovi u ovoj oblasti, osnovanoj 1972. godine.

Svečani čin pristupanja ove biblioteke u COBISS.BH (www.cobiss.ba) održan je u prostorijama Akademije, a potpisnici su bili prof. dr. Dubravka Pozderac – Lejlić, dekanesa Akademije, i dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, saopćeno je iz NUBBiH.

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo ima šest odsjeka (nastavnički, kiparstvo, slikarstvo, grafika, grafički dizajn i produkt dizajn) te je i sam obim literature koja se nudi u biblioteci prilagođen nastavnim potrebama ove institucije. Trenutno biblioteka ALU ima oko 9.100 bibliotečkih jedinica, a predmetna pokrivenost biblioteke sa bibliotečkim jedinicama je primijenjena i likovna umjetnost.

Najviše su zastupljena monografska izdanja eminentnih domaćih i stranih stvaralaca u oblasti likovne i primijenjene umjetnosti. Također, biblioteka posjeduje veliki broj kataloga sa poznatih izložbi i druge slične građe.

Potpisivanju Ugovora o punopravnom članstvu biblioteke ALU u bibliotečko- informacionom sistemu COBISS.BH prisustvovale su i rukovodilac Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine Nevenka Hajdarović i Memnuna Ništović, bibliotekarka Akademije, saopćeno je.