–  Koliki je potencijal dijaspore Bosne i Hercegovine?

–  Razumije li država snagu i kapitalnu vrijednost dijaspore?

– Šta dijaspora očekuje od države?

–  Ima li Bosna i Hercegovina lobi?

U emisiji “AKTUALNO“ govore predstavnici dijaspore, državnog ministarstva za izbjegle i raseljene osobe, te povratnik iz dijaspore koji danas povezuje dijasporu i bh. društvo.

Urednica emisije Jasna Nikšić – Božić