Nismo našli mogućim da se pridružimo komunikeu nakon sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, koji je održan 1. i 2. decembra, stoji u saopštenju Ambasade Ruske Federacije u Bosni Hercegovini.

“Cijeli niz poruka dijela međunarodne zajednice u BiH koje se nalaze u komunikeu na rubu su miješanja u unutrašnja pitanja suverene Bosne i Hercegovine, dok sam dokument, nažalost, ponovo više liči na politički alat za promovisanje agende koja često nema nikakve veze s implementacijom mirovnog sporazuma, pa čak je i u suprotnosti s njim. Ovaj oblik komunikacije s institucijama suverene države je upitan sa stanovišta opšteprihvaćenih normi međunarodnog prava”, navodi se u saopštenju.

Dalje, Rusija, kao garant Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dosljedno zagovara suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nepovredivost temeljnih dejtonskih principa ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima.

“Nažalost, naši partneri su izbjegli da jasno izraze punu podršku ovim principima. Smatramo da je zadatak međunarodne zajednice u poticanju dijaloga u duhu međusobnog poštovanja i razumijevanja među narodima BiH po svim važnim za njih pitanjima, u podršci i podsticaju pozitivnih procesa, a ne u pokušajima da svojim agendom zamijene sasvim efikasne dejtonske mehanizme za funkcioniranje BiH, koji već četvrt stoljeća osiguravaju krhku etničku ravnotežu u državi. Smatramo da je ključno nezavisno rješenje lokalnih strana svih problema s kojima se suočava BiH na osnovu kompromisa i konsenzusa, pozivamo da se skoncentrišemo na ujedinjavajućoj agendi, te da radimo na uspostavljanju istinskog nacionalnog pomirenja, snažno odbacujemo strano miješanje u unutrašnje stvari BiH”, stoji u saopštenju.

Iz Ambasade kažu kako prepoznaju važnost reformi, uključujući sektor pravosuđa, ali polaze od toga da je nezavisnost državnih pravosudnih institucija od vanjskih i unutrašnjih uticaja osnovni pravni postulat.

“Uvjereni smo da ovo treba biti isključivo unutrašnji proces. Kategorički je neprihvatljiv svaki pokušaj vršenja političkog pritiska na institute pravosuđa u BiH. Njima je neophodno garantovati mogućnost nezavisne i nepristrasne djelatnosti”, navodi se.

U saopštenju se naglašava da ne dijele pristupe partnera oko problema ekonomskih migranata koji prolaze kroz BiH „balkanskom rutom“ do zapadnoevropskih zemalja.

“Priznajemo važnost napora Evropske unije da pruži materijalnu pomoć BiH po ovom pitanju, ali smatramo da ova podrška ne bi trebala biti usmjerena na njihovo zadržavanje u BiH, već na pronalaženje dugoročnog i sveobuhvatnog rješenja ovog ozbiljnog problema, koji već ima tragične posljedice po BiH. 25. godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma je prekretnica za procjenu uloge međunarodne zajednice u suverenoj, savremenoj BiH. Prinuđeni smo sa žaljenjem konstatovati da je uloga međunarodne zajednice u unutrašnjem životu Bosne i Hercegovine na rubu miješanja i ponekad čak prelazi tu granicu. Polazimo od potrebe da se što prije ukine vanjski protektorat nespojiv sa suverenitetom BiH, koji predstavlja Ured visokog predstavnika i koji ne samo ne doprinosi procesima stabilizacije u zemlji, već često postaje i izvor lokalnih problema”, stoji u saopštenju Ambasade Rusije u BiH.