Visoki predstavnik treba da interpretira i nadzire provođenje civilnih aspekata Dejtonskog sporazuma, a potreban je za očuvanje stabilnosti i teritorijalniog integriteta BiH, rekla je za BHRT ambasadorica Njemačke u BiH Margret Uebber.

Ambasadorica Njemačke u BiH Margret Uber , gostujući u emisiji BHT1 uživo, kaže kako u dvije godine koliko je u BiH, trenutnu političku situaciju doživljava izuzetno kompleksnom zbog velikog broja aktera sa raznih nivoa vlasti, općina, kantona, države , te dodaje kako saradnja između različitih aktera nije uvijek optimalna.

“Veći izazov za mene je stavljanje pojedinačnih interesa određenih aktera i struktura i iznad zajedničkog interesa u cijeloj državi. Kako bi se partikularni interesi proveli, povezuju se pitanja koja ne bi trebala, blokiraju se odluke, bojkotuju. Na taj način politički procesi često ne mogu da napreduju”, kaže ambasadorica Uber.

Margret Uber kaže kako to važi i za reforme potrebne za približavanje EU. Dodaje da svi u BiH smatraju da je veliki cilj dobijanje kandidatskog statusa u EU,a dugoročno i članstva:

“To bi trebao biti temelj za zajedničko razumijevanje i da svi rade na postizanju tog cilja. Dešava se upravo suprotno, blokiraju se međusobno i na taj način se usporavaju potrebne reforme, i čak sprečavaju. To je glavni problem zašto ove reforme ne napreduju dovoljnoi brzo ili nikako”, kaže Uber.

Dodaje i kako se političke snage ne povezuju i ne sarađuju dovoljno,te je spomenula kako je to moguće, navodeći primjer postizanja sporazuma održavanju izbora u Mostaru, donošenju strategije o ophođenju sa ratnim zločinima .

“Sve to pokazuje da, kada postoji politička volja, može se ići naprijed i mogu se pokrenuti stvatri , rekla je
ambasadorica Uber, dodajući kako BiH ima jasan cilj kako bi ušla u EU, a to je ispunjavanje 14 prioriteta koje je EK definirala 2019. godine.

“Koliko vidim,ipak, nije postignut napredak tokom ove godine i svjedočimo nerazvijanju situacije. Nadamo se da će političari iskoriestiti ostatak ove godine da potaknu reforme. Potrebno je donijeti zakon o sukobi interesa , zakon i javnom nabavkama, o reformi VSTV, te raditi na reformi Izbornog zakona. Posla je puno i puno je zadataka koje treba obaviti i voljela bih da se rješavaju tokom narednih mjeseci, rekla je ambasadorica Uber.

Dodala je kako će BiH na tom putu imatiu punu pomoć međunarodne zajednice.

Kada je riječ o novom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, koji dolazi u BiH, Uber kaže kako je njemačka Savezna vlada dala kandidata za visokog predstavnika zbog toga što je cilj da BiH postane važnija na međunarodnoj agendi. Također, sa novim vioskim predstavnikom žele dati novi impuls za provođenje Agende 5 plus 2 ,a to su mjere koje se moraju obaviti kako bi kako bi se mogla završiti služba visokog poredstavnika i OHR-a.

Mislimo da je prisustvo visokog predstavnika je potrebno, jer treba da interpretira i nadzire provođenje civilnih aspektata Dejtonskog sporazumna. Osim toga, potreban je za očuvanje stabilnosti i teritorijalniog integriteta BiH. Iz tog razloga Njemačka je imenovala Christiana Schmidta , iskusnog parlamentarca i političara koji je dobro umrežen na međunarodnom nivou, dobro poznaje prilike na Balkanu,a posebno u BiH . Šmit će sva svoja znanja posvetiti obavljanju funkcije visokog predstavnika, kaže ambasadorica Uber.

Kada je riječ i bonskim ovlastima, ambasadorica Uber kaže kako one predstavljaju dio instrumentarija visokog predstavnika,ali bonske ovlasti se moraju primjenjivati pažljivo i obazrivo.

Govoreći o mogućnosti da Rusija kroz Vijeće sigurnosti UN blokira produžetak misije EUFOR-a u BiH, te nedavnim najavama Ruske ambasade u BiH da će reagovati na približavanje BiH i NATO-a, ambasadorica Uber kaže kako je Misija EUFOR u sklopu poglavlja 7 i Rusija je kao član sigurnosnog vijeća, naravno, učestvuje u odlučivanju produženja mandata:

Rusija je često u kontekstu razgovora o novom visokom predstavniku jasno izrazila da, što se tiče održavanja mira i stabilnosti u BiH, da smatraju da je to od velikog značaja . I zbog toga sam ja optimistična i mislim da će Rusija podržati ovaj instrument koji služi za to. Od toga ne zavisi njihov stav o pristupanju NATO-u ove zemlje i to su potpuno različite stvari, jer pristupanje NATO-u na zavisi od mandata sigurnosnog vijeća, kaže Uber.

Dodala je i kako NATO treba da pozove BiH da podnese zahtjev za prisupanje, to bi morala da uradi vlada, nakon čega dolazi do pregovora i postizanja dogovora o članstvu.

Do sada,niti je izrečen poziv, niti u Vladi ov ezemlje psotoji dogovor o tome da se takav zahtjev podnese, tako daj e pitanje članstva u NATO-u među političkim akterima dosta kontroverzno, kaže njemačka ambasadorica.

O stavu Njemačke o zatvaranju ureda OHR-a u BiH, Margret Uber kaže da zatvaranje ureda OHR-azavisi od postizanja ciljeva agende 5+ 2.

“Kada će ona biti ispunjena, u velikoj mjeri zavisi od vlade i nadležnih tijela i koliko će oni aktivno učestvovati u tome. Kada se to ostvari, u tom trenutku se može razgovarati o zatvaranju OHR-a. Mi smatramo da taj trenutak nije nastupio i smatramo visoki predstavnik je potreban kao garant sigurnosti i terutoirijalnog integriteta zemlje. Njemačka savezna vlada se nada da će se uskoro isouniti uslovui za zatvaranje Ureda, kaže ambasadorica Uber.

Kada je riječ o mogućnosti izricanja sankcija EU ili sličnim mjerama prema zemljama Zapadnog Balkana?

“Trenutno u EU ne postoje konkrertne pripreme za izricanje sankcija prema zemlji ili osobama u ovoj zemlji, Postoji režim koji vrijedi i za BiH i trenutno nije na snazi, i od 2018. godine nijedna osoba nije obuhvaćena ovim režimom. Ovaj pravni okvir postoji i on se može pokrenuti, ukoliko tob bude potrebno, kaže njemačka ambasadorica u BiH Margret Uber.