Udruženje američkih izviđača postiglo je sporazum o poravnanju u vrijednosti od 850 miliona dolara sa oko 60.000 ljudi zbog navoda o seksualnom zlostavljanju. Advokati navode da će ovo biti najveće vansudsko poravnanje u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, prenosi BBC.

Udruženje se izvinilo žrtvama i podnijelo zahtjev za proglašavanje bankorta prošle godine, navodeći da će osnovati fond za isplatu nadoknada žrtvama seksualnog zlostavljanja.

U pogledu brojeva koji se navode u izvještajima, ovaj slučaj nadmašuje slične tužbe podnesene protiv Katoličke crkve u SAD-u.

List “Los Angeles Times ” otkrio je 2012. godine oko 5.000 fajlova sa detaljima navoda protiv vodiča i vođa u izviđačkoj organizaciji, koji su opisani kao “neprihvatljivi dobrovoljci”.

Većina slučajeva nije prijavljena policiji.

Organizacija stara 111 godina u saopštenju navodi da je najnoviji sporazum dio “aktuelnih napora da se postigne globalno rješenje koje će podjednako kompenzovati preživjele i osigurati budućnost Udruženja”.

Dogovor treba da dobije potvrdu suda, a moguće je da će mu se usprotiviti osiguravajuće kuće koje bi morale da plate milione dolara.

Prema drugom sporazumu, čija se potvrda očekuje danas, očekuje da će lokalni savjeti Udruženja američkih izviđača uplatiti 600 miliona dolara u fond za poravnanje, javlja AP.