Visina naknade za izdavanje recepata u Tuzlanskom kantonu niža je nego u ostatku države i šire, tvrde farmaceuti i traže da se to promijeni u njihovu korist.

Kažu da od zahtjeva neće odustati i, dok se to ne desi, neće izdavati lijekove sa esencijalne liste.

Iz Ministarstva zdravstva TK tvrde da Odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja nije trebala biti smetnja, da se moglo nastaviti izdavanje recepata po dosadašnjim cijenama do usvajanja finansijskog plana kojim je predviđeno povećanje cijene. U međuvremenu, osiguranici će biti uskraćeni za besplatne lijekove.

Resorna ministarka Dajana Čolić kaže da je prije nekoliko dana dobila zahtjev da od danas neće pristupiti izdavanju lijekova na recept.

“Možda je bio nesporazum s obzirom na to da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon skupštinske odluke o privremenom finansiranju ZZO do marta naredne godine ponudio Anekse ugovora ugovornim apotekama, samo se produžava činjenica da će oni tu uslugu pružati po cijeni kakva je do sad bila s obzirom na to da nas obavezuje zakon o budžetima”, rekla je Čolić.

Kada bude donesen konačan finansijski plan ZZO TK za 2020. godinu, biće raspisan javni poziv za pružanje farmaceutskih usluga, nakon kojeg će apoteke s područja TK moći da analiziraju uslove poziva i apliciraju za potpisivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga izdavanja lijekova s pozitivne liste lijekova TK i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2020. godini.

Naknada za recept koja bude utvrđena finansijskim planom priznavala bi se apotekama za sve recepte izdate od danas, bez obzira na datum stupanja na snagu.

Predstavnici Ministarstva zdravstva TK uočili su da je finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja godinama isti, a da uslugama nisu zadovoljni ni ljekari ni pacijenti, tako da planiraju nekoliko bitnih izmjena u zdravstvenom sistemu.

Smanjenje broja pacijenata po timu porodične medicine, jačanje preventivnog dijela zdravstvene zaštite i pojednostavljivanje javnih nabavki, neki su od ciljeva.

Komora magistara farmacije TK: Ne možemo prihvatiti ponudu bez dokumenta

Nije postignuto rješenje problema nastalog u slučaju obustave izdavanja lijekova na recept u Tuzlanskom kantonu jer je stav Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva TK isti kao i ranije, po principu usmenih obećanja i bez zvaničnih dokumenata da će usluga biti eventualno korigovana, saopšteno je danas iz Komore magistara farmacije TK.

“Poučeni ranijim neispunjenim usmenim obećanjima, ovakvu ponudu magistri farmacije TK nisu mogli prihvatiti iz razloga što usmeno obećanje, bez konkretno navedenog iznosa povećanja koje tražimo, a koje bi vrijednost našeg rada izjednačilo sa vrednovanjem rada magistra farmacije u drugim kantonima u FBiH, nije ponuđeno u formi koja sa sobom nosi garanciju ispunjenja obećanja”, ističu u ovoj komori.

Ponovili su da će sve apoteke Tuzlanskog kantona od danas imati jasno istaknuto obavještenje da ne mogu izdati lijekovi sa esencijalne liste lijekova, iz razloga što sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK nije potpisan ugovor za 2020. godinu.

Iz Komore naglašavaju da su nadležne institucije tokom protekle 2019. godine imale dovoljno vremena da razmotre zahtjeve magistara farmacije i da pokušaju blagovremeno postići dogovor, a posebno ističu činjenicu da su mogućnost takvog razvoja događaja nadležnim institucijama najavili 16. decembra kroz potpisanu zajedničku izjavu svih ugovornih apoteka.

Jedina preostala mogućnost za promjenu ovakve odluke magistara farmacije Tuzlanskog kantona jeste da nadležne institucije Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo zdravstva i ZZO TK isprave stav prema apotekama i odustanu od ucjenjivačkog odnosa, saopšteno je iz Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona.