U Armeniji je usvojen zakon o formiranju grupa milicije na regionalnoj bazi koje će činiti i civili, te o oduzimanju imovine građana, ukoliko se ukaže potreba za tim.

Prema zakonu koji je usvojio armenski parlament, civili će se moći pridružiti grupama milicije formiranim na regionalnoj osnovi.

Zakonom je predviđeno da grupe prođu obuku u vojnim kampovima, a jedinicama koje budu pozicionirane na terenu, upravljat će regionalne uprave pri Generalštabu vojske Armenije.

Zakonom je određeno da će Ministarstvo odbrane, ukoliko se ukaže potreba za tim, moći oduzeti imovinu građana.

Armenske vlasti će kompenzirati ukoliko dođe do uništenja zapljenjene imovine, odnosno snositi troškove ukoliko bude potreban popravak.

Otkako su sukobi izbili 27. septembra, Armenija je više puta napala azerbejdžanske civile i snage, kršeći čak tri prekida vatre od 10. oktobra.

Odnosi između dvije bivše sovjetske republike napeti su od 1991. godine, kada je armenska vojska okupirala Nagorno-Karabah.

Četiri rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i dvije rezolucije Generalne skupštine UN-a, kao i mnoge međunarodne organizacije, zahtijevaju povlačenje okupatorskih armenskih snaga iz Nagorno-Karabaha i još sedam okupiranih azerbejdžanskih regija.

Ukupno je oko 20 posto teritorije Azerbejdžana, uključujući Nagorno-Karabah i sedam susjednih regija, pod ilegalnom okupacijom Armenije gotovo tri decenije.

Armenske snage su 27. septembra započele nove napade na naselja i vojne položaje Azerbejdžana, a azerbejdžanska vojska je odgovorila operacijom s ciljem oslobađanja okupiranih regija.