Europska asocijacija dnevnih listova na manjinskim i regionalnim jezicima (MIDAS) zatražila je od Europskog parlamenta finansijsku podršku zbog teške situacije koju je prouzrokovala pandemija korona virusa.

Ta asocijacija podsjeća da je Vijeće Evrope nedavno izdao preporuku svim zemljama članicama da bi trebalo da objavljuju informacije o pandemiji korona virusa na manjinskim jezicima, a da su tu preporuku podržali i Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine i specijalni izaslanik UN za manjine.

Bez obzira na to, kako se dodaje, u većini zemalja članica EU, informacije o korona virusu nisu bile objavljivane na manjinskim jezicima koji postoje na teritorijama država.

“Za mnoge Evropljane, manjinski mediji su jedini izvor informisanja na njihovom maternjem jeziku, ne samo u vreme korona virusa. Manjinski mediji nisu samo izvori informacija, oni manjinskim zajednicama obezbjeđuju glas i nezaobilazan su resurs očuvanja jezika i različitosti Evrope”, ističe MIDAS.

Asocijacija ukazuje da je pandemija mnoge manjinske medije dovela u veoma tešku situaciju pošto je oglašavanje činilo 30 do 40 odsto prihoda medija, koje je korona virus “gotovo potpuno zbrisao”, kao i da je distribucija otežana.

“Smanjenjem prodaje i pretplatnika, neki manjinski mediji dolaze u rizik da neće preživjeti ovu situaciju”, ističe MIDAS.Ta asocijacija, koju čini 26 manjinskih medija iz Evrope, sa sedištem u Bolcanu/Južni Tirol, zatražila je podršku Evropskog parlamenta, kako direktnu kroz finansijsku podršku troškovima štampanja, tako i podršku u raspodjeli proširenog budžeta namijenjenog prevazilaženju problema koje je prouzrokovao korona virus.

MIDAS također ohrabruje Vijeće Evrope da kroz svoje urede u zemljama članicama objavljuje informacije o aktivnostima EU vezanim za pandemiju u manjinskim medijima.

Ti oglasi, kako se dodaje, “ne bi bili samo važna finansijska podrška koja obezbjeđuje opstanak manjinskih medija u Evropi, nego doprinosi transparentnosti u borbi protiv korona virusa”. “Europski parlament šalje snažnu poruku solidarnosti evropskim manjinskim zajednicama”, smatra MIDAS.

“Prve reakcije nekih poslanika Europskog parlamenta nakon sastanka ispunile su me nadom. Evropski parlamentarci su razumeli težinu situacije i očekujem da će Intergrup zastupati interese manjinskih medija u EP i pronaći način kako da na konkretan način pomognu našim medijima”, istakla je nakon sastanka predsjednica MIDAS-a Edita Šlezakova.