Na Dječijem odjeljenju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka upriličena je promocija robotski potpomognute rehabilitacije za djecu.