Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International u BiH (TI BiH) će u Banjaluci prezentovati rezultate istraživanja o transparentnosti rada javnih ustanova i javnih preduzeća, kao i procjenu uticaja COVID-19 na pristup informacijama od javnog značaja.

Tokom 2020.godine TI BiH je radio istraživanja o dostupnosti javnih informacija u javnim preduzećima i javnim ustanovama u Bosni i Hercegovini. U više navrata u ciljnoj grupi istraživanja su bila javna preduzeća u BiH, pa su se ove godine poredili rezultati sa onima iz ranijih godina kako bi se izveo zaključak da li su napravljeni pomaci u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama.

TI BiH će na konferenciji za medije predstaviti i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti pristupa informacijama, ali i slučajeve u kojima su zabilježeni primjeri netransparentnosti u okolnostima epidemije. Koliko je epidemija COVID-19 usporila rad institucija, i da li se koristi kao izgovor za nedostavljanje informacija od javnog značaja?

Konferencija će se održati u u 11 sati u Banjaluci.