Na području banjalučke regije samo jedna osnovna škola ima logopeda.

Djeci sa teškoćama u govoru, na raspolaganju je i jedan logoped u Domu zdravlja u Banjaluci.

Većina roditelja je prinuđena da mališane sa govornim poteškoćama vodi u privatne ambulante, tako da u školama nema zvaničnih podataka koliko je djece koristilo usluge logopeda.

Alarmantan je podatak da samo jedna osnovna škola na području banjalučke regije ima logopeda, koji ima samo 50 odsto norme.