U Banjoj Luci je održan drugi sastanak Upravnog odbora zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH”.

Cilj programa je riješiti ključne prioritete u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koje su utvrdile lokalne vlasti 10 općina BiH u sektorima zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zastite, zdravlja i poljoprivrede.

SUHROB HUŠMUHAMEDOV, zamjenik stalnog predstavnika UNDP-a

Izabrali smo deset općina, pet iz FBiH i deset iz RS-a koje će biti naši glavni partneri u projekti. U ovih deset opština živi 600 000 ljudi, obuhvatićemo značajan broj stanovništva i pomoći ćemo im da pitanja koja se tiču rizika od katastrofa uvrste u svoje razvojne planove.

MILAN NOVITOVIĆ, Republička uprava civilne zaštite

Ovo je prvi put da se okupljaju sve institucije koje trebaju biti integrisane u zaštitu i spašavanje… sve ono što jedna lokalna zajednica treba da ispuni…

RAMO DAUTBAŠIĆ, Federalna uprava civilne zaštite

Mi ćemo biti dio ovog projekta i pomoći ćemo da bude što uspješnija realizacija…