Grad Beč je putem „online checker-a“ omogućio provjeru simptoma COVID-a-19. Odgovorom na katalog epidemioloških pitanja sa da/ne može se saznati, da li postoji sumnja na infekciju koronavirusom na osnovu simptoma ili mogućeg kontakta sa pozitivno testiranim osobama.

Neki simptomi koronavirusa poput temperature, kašlja i osjećaj „grebanja” u grlu su veoma slični sezonskoj gripi, stoga digitalni „checker“ ne zamjenjuje doktora ili test na COVID, ali pomaže pri prvoj procjeni. Ukoliko je potrebno, neposredno nakon anonimne provjere može se dogovoriti i testiranje”, objašnjava ministar za socijalna pitanja, zdravstvo i sport Peter Hacker.

Online program će rasteretiti i rad besplatne telefonske linije 1450, kojoj se potencijalno oboljeli obraćaju za pomoć. Na ovoj liniji je zaposleno 459 saradnika koji rade u smjenama 24 sata. U prosjeku za sedam dana prime 7.735 poziva.

Ideju online provjere na simptome koronavirusa je implementirao Socijalni fond Grada Beča po nalogu Zdravstvene službe Grada Beča – MA 15 u saradnji sa kompanijom SymptomaGmbH.

Katalog pitanja se redovno prilagođava epidemiološkoj situaciji. Kako bi se dala preporuka za testiranje, u obzir se uzimaju podaci o simptomima, ali i kriteriji za testiranje asimptomatskih osoba.